CÀ PHÊ NGUYÊN CHẤT
CÀ PHÊ NGUYÊN CHẤT
Thành phần chính:
 • Hạt cà phê 60%
 • Đậu nành 37%
 • Phụ gia thực phẩm 3%
Chỉ tiêu chất lượng:
 • Độ ẩm < 5%
 • Hàm lượng Cafein >1mg/ kg
CÀ PHÊ NGUYÊN CHẤT
Thành phần chính:
 • Hạt cà phê 60%
 • Đậu nành 37%
 • Phụ gia thực phẩm 3%
Chỉ tiêu chất lượng:
 • Độ ẩm < 5%
 • Hàm lượng Cafein >1mg/ kg
CÀ PHÊ NGUYÊN CHẤT
Thành phần chính:
 • Hạt cà phê 60%
 • Đậu nành 37%
 • Phụ gia thực phẩm 3%
Chỉ tiêu chất lượng:
 • Độ ẩm < 5%
 • Hàm lượng Cafein >1mg/ kg
0913 05 38 39
COPYRIGHT © 2019 - Cà phê Nhựt Huyên | Giọt cà phê đánh thức đam mê Web Designed by Vietcore